Wednesday, April 24, 2013

Nicki Minaj / Fantasia

Nicki Minaj and Fantasia on the set of American Idol.

No comments:

Post a Comment